แคร์ ดอทไอเอ็นดอททีเฮช (kare.in.th) คือ เวปอีคอมเมิร์ซ ที่เกิดมาจากบริษัท ฟูมิเทค กรุ๊ป จำกัด (FUMITEK GROUP CO., LTD.) ซึ่งดำเนินธุรกิจมาเกือบ 40 ปีทางด้านการกำจัดแมลง โดย พันธกิจหลักของเรา คือการเสนอหลากหลายสินค้าทั้งคุณภาพสูงและผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมอบความรู้ในการใช้สินค้าสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ในราคาที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะซื้อปลีกหรือราคาส่ง
kare.in.th มีแนวคิดมาจากมองเห็น สินค้าเคมี ไม่ว่าจะเป็น กำจัดแมลง และทำความสะอาด ในตลาดที่ไม่ได้มาตราฐานและไม่ได้รับอนุณาต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้รับประสิทธิภาพที่ดี อาจนำอันตรายมาสู่ผู้ใช้งาน ด้วยความห่วงใยต่อผู้ใช้ในตลาด จึงเกิด เวปที่ชื่อว่า Kare มาจาก Care ที่แปลว่าห่วงใย ซึ่งด้วยความห่วงใยต่อผู้ใช้เคมีภัณฑ์นี้เอง เราตั้งใจส่งมอบสินค้าที่ดีและความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและปลอดภัย